Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie granitoidů Rudné hory.
Další názvy
    Mineralogy of the Rudná hora granitoides.
Autor
    Vávra, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku.
Strany
    84
Poznámky
    Akce: 2002 ; 29.-31-5.2002 Olomouc
Výraz tezauru
    accessory minerals
    granitoide
Klíčové slovo
    Granitoidů
    Hory
    Mineralogie
    Rudné
Abstrakt (česky)
   Práce stručně charakterizuje akcesorické minerály v tělese granitu Rudné hory u Vernířovic v Jeseníkách.
Abstrakt (anglicky)
   The accessory minerals are characterised in the granite body of Rudná hora near Vernířovice, Jeseníky mts.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012