Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Tvrdý, Peter Kolesar
Další názvy
    Mineralogy of hydrothermal systems and of volcanic sublimates at Kamčatka
Autor
    Kolesar, Peter
    Tvrdý, Jaromír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 147-160
Rok
    1998
Poznámky
    11 obr., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    fumarola
    halogenidy
    mineralogie topografická
    oxidy
    parageneze
    prvky ryzí
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy Hg
    rudy Sb
    solfatara
    sulfáty
    telluridy
    vulkanismus
Geografické jméno
    Dálný východ (Rusko)
Klíčové slovo
    Hydrotermálních
    Kamčatce
    Mineralogie
    Sublimátů
    Systémů
    Vulkanických
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012