Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
Údaj o odpovědnosti
    Dalibor Matýsek, Petr Skupien
Další názvy
    Mineralogy of Cretaceous aleuropelites of the Bystrý potok section (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Autor
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Skupien, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 30-33
Rok
    2005
Poznámky
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    barva
    diageneze
    difrakce rentgenová
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fylosilikáty
    jílovec
    karbonáty
    křída
    mangan
    minerály horninotvorné
    oxidy
    prachovec
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm)
Klíčové slovo
    25-22
    Aleuropelitů
    Bystrý
    Frýdek-Místek
    Jednotka
    Karpaty
    Křídových
    Mineralogie
    Potok
    Profilu
    Slezská
    Vnější
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012