Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
Autor
    Jindra, J.
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8, -
Strany
    s. 145-156
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Mineralogy of the complex Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg mineralization from the NW Řimbaba vein at the Bohutín ore deposit near Příbram (Central Bohemia)
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    hydrothermal ore mineralization
Klíčové slovo
    Bohutín
    Komplexního
    Ložisku
    Mineralogie
    Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg
    Příbrami
    Řimbabské
    Severozápadní
    Zrudnění
    žíly
Abstrakt (česky)
   Nové výzkumné práce vzácného mineralogického nálezu PB-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg komplexního zrudnění poskytly překvapující výsledky. Ve vzorcích byly nalezeny minerály ze skupiny: pyrit vaesit, nikelín-breidhauptit, gersdorffit-ullmannit, uranit-coffinit a amalgam stříbra s 30% hm. Hg.
Abstrakt (anglicky)
   The new work in mineralogy of the rare complex Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg mineralization gave interesting results. In studying samples we found group of minerals - pyrite-vaesit, niccolite-breithauptite, gersdorffite-ullmanite, uraninite-coffinite and silver amalgam up 30wt% Hg.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012