Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Jaroslav Jindra, Blanka Šreinová, Jiří Sejkora
Další názvy
    Mineralogy of the complex Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg mineralization from the NW Řimbaba vein at the Bohutín ore deposit near Příbram (central Bohemia)
Autor
    Jindra, Jaroslav
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 145-156
Rok
    2000
Poznámky
    7 obr., 5 fot., 9 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    asociace minerální
    Barrandien
    kontrola zrudnění
    mineralogie rudní
    parageneze
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    rudy U
    složení
Geografické jméno
    Bohutín (Příbram)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Bohutín
    Komplexního
    Ložisku
    Mineralogie
    Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg
    Příbrami
    Řimbabské
    Severozápadní
    Zrudnění
    žíly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012