Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Beran
Další názvy
    Mineralogy of the Tisová copper deposit near Kraslice
Autor
    Beran, Pavel, 1961-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 4-5
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 4 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    karbonáty
    krušnohorské krystalinikum
    křemen
    lokalita mineralogická
    ložisko stratiformní
    magnetit
    prvky ryzí
    rudy Cu
    silikáty
    sulfidy
    zásoby
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Tisová (Sokolov)
Klíčové slovo
    Ag
    Au
    Cu
    Kraslic
    Ložiska
    Mineralogie
    Rud
    Tisová
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012