Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Jaroslav Reif
Další názvy
    Mineralogy of skarn rich in manganese from Vernířovice (North Moravia)
Autor
    Reif, Jaroslav
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 43-62
Rok
    1991
Poznámky
    4 obr., 13 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    amfiboly
    granáty
    křemen
    magnetit
    mineralogie topografická
    minerály
    Mn (mangan - 25)
    moravskoslezská oblast
    silesikum
    skarny
    živce
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk, Šumperk)
Klíčové slovo
    Bohatého
    Manganem
    Mineralogie
    Skarnu
    Vernířovic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012