Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák
Další názvy
    Mineralogy of banded magnetite ores at the deposit "Pod Břidličnou" near Vernířovice, the Hrubý Jeseník Mts.
Autor
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 89-91
Rok
    2001
Poznámky
    4 tab., 1 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    allanit
    biotit
    chemismus minerálů
    chlority
    epidot
    ilmenit
    magnetit
    mineralogie topografická
    rudy Fe
    silesikum
    textura páskovaná
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk)
Klíčové slovo
    14-42
    Břidličnou
    Hrubý
    Jeseník
    Ložisku
    Magnetitových
    Mineralogie
    Páskovaných
    Rud
    Rýmařov
    Vernířovic
Abstrakt (anglicky)
   Banded magnetite ores at the locality "Pod Břidličnou" near Vernířovice (in the Desná Crystalline Complex) consist mainly of quartz, magnetite, biotite (strong pleochroic, Y=Z=green brown), chlorite (chloritized biotite), feldspar (albite, oligoclase-andesite), and apatite. Calcite, epidote, allanite-(Ce), rutile, ilmenite (with 40 mol. proc. of pyrophanite), titanite are accessory minerals. Bent biotite scaly flakes with different pleochroism (Y=Z=cinnamon) rarely occur in the studied ores. It is noteworthy that this biotite contains 0,30-4,93 wt. proc. CuO, equivalent to 0,02-0,29 Cu pfu (based on 22 negative charges)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012