Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Malý
Další názvy
    Mineralogy of ore occurrences near Rozseč nad Kunštátem and Štěchov-Lačnov villages (Svratka dome)
Autor
    Malý, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 84
Strany
    s. 61-70
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 8 tab., 12 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Předmětová skupina
    asociace minerální
    karbonáty
    kontrola zrudnění
    křemen
    lokalita mineralogická
    moravikum
    rudy barevných kovů
    složení
    sulfidy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Lačnov (Blansko)
    Rozseč nad Kunštátem (Blansko)
    Štěchov (Blansko)
Klíčové slovo
    Klenba
    Kunštátem
    Mineralogie
    Moravika
    Rozseče
    Rudních
    Svratecká
    Štěchova-Lačnova
    Výskytů
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents the characteristics of two ore occurrences Pb-Zn (-Sb) type in the Svratka dome: near Rozseč nad Kunštátem and Štěchov-Lačnov. A history of mining in localities, paragenesis and main ore minerals (sphalerite, galenite, tetrahedrite, bournonite), gangue minerals (Mg ankerite, Fe dolomite) and supergene minerals are described. Minerals were studied using chemical analyses, electron microprobe analyses(EDX analyses), X-ray diffraction and infrared absorption spectroscopy. The mineralizations are mesothermal type (about 220°C according to the sulphur isotope thermometry). There is supposed to be the metamorphogenic origin of mineralizations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012