Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Losos, Václav Vávra
Další názvy
    Mineralogy of the secondary products of the Kateřina burning pit heap at Radvanice near Trutnov
Autor
    Losos, Zdeněk
    Vávra, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
Strany
    s. 56-58
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    oxidy
    prvky
    recent
    sulfidy a sulfosoli
Předmětová kategorie
    haldy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Radvanice
Klíčové slovo
    Dolu
    Haldy
    Hoření
    Kateřina
    Mineralogie
    Produktů
    Radvanicích
    Sekundárních
    Trutnova
    Uhelného
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012