Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogische Zusammensetzung von Tonsteinsorbenten des nordböhmischen Braunkohlenbeckens und deren Einfluss auf Sorptionsvermögen und Nutzung bei der Rekultivierung
Další názvy
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost