Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy, Petrography and Geochemistry of Sediments Used in Pollutant Sorption Experiments
Další názvy
    Mineralogické, petrografické a geochemické studium sedimentů použitých pro sorpční experimenty
Autor
    Koubová, Magdaléna
    Müller, Pavel
    Zeman, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 78, č. 3
Strany
    6
Rok
    2003
Výraz tezauru
    soil, lake bottom sediment, sandstone, clay minerals
Klíčové slovo
    Experiments
    Geochemistry
    Mineralogy
    Petrography
    Pollutant
    Sediments
    Sorption
    Used
Abstrakt (česky)
   Minerální složení vzorků je jedním z důležitých faktorů, ovlivňující sorpční chování sedimentů. Při výzkumu sorpcí těžkých kovů byly detailně mineralogicky, petrograficky a geochemicky studovány referenční vzorky - sorbenty.
Abstrakt (anglicky)
   Mineral composition is one of the important factors affecting sorption behaviour of sediment samples. Within the investigation of heavy metal sorptions, reference samples (sorbents) were mineralogically, petrographically and geochemically studied in detail.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014