Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
Údaj o odpovědnosti
    Magdaléna Koubová, Josef Zeman, Pavel Müller
Autor
    Koubová, Magdaléna
    Müller, Pavel
    Zeman, Josef
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of geosciences
Svazek/č.
    Vol. 78, no. 3
Strany
    p. 163-168
Rok
    2003
Poznámky
    5 obr., 1 tab., 10 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Předmětová skupina
    chlority
    flyšové pásmo Západních Karpat
    goethit
    karbonáty
    minerály jílové
    nádrž vodní
    pískovce
    půdy
    sedimentace recentní
    sedimenty dna
    sedimenty jezerní
    sorpce
    studie experimentální
    suroviny expandační
    terciér
    uhlík organický
    vídeňská pánev
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hevlín (Znojmo)
    Horní Bečva (Vsetín)
    Lelekovice (Brno-venkov)
    Luhačovice (Zlín)
    Staré Město (Uherské Hradiště)
    Velehrad (Uherské Hradiště)
    Ždánice (Hodonín)
Klíčové slovo
    Experiments
    Geochemistry
    Mineralogy
    Petrography
    Pollutant
    Sediments
    Sorption
    Used
Abstrakt (anglicky)
   ediments from the bottom of the Horní Bečva Reservoir (HBS 2, HBS 6, HBV 4) contain identical mineral phases and vary in clay contents (HBS 2-1 wt per cent, HBV 4-18.5 wt per cent). With the increasing clay amount, the contents of Fe-oxyhydroxides and organic matter also increase. Clay minerals in lake bottom sediments are represented mainly by kaolinite (K), chlorite (C) and mixed-layer illite/smectite (I/S) with expandability of ca. 40 per cent S f(K C) = I/S]. Neogene argillaceous and silty sandstone from Stare Mesto (SMA) comprises the highest amount of clay fraction (31 wt per cent). Phyllosilicates, especially smectite and kaolinite (S = K), surround the rock-forming minerals. H (Hevlín) and Žd (Ždánice) Paleogene and Neogene silty sandstones contain carbonate cement (dolomite > calcite). The dominant clay mineral in both sandstones is I/S with expandability of ca. 95 per cent S. The H sample contains also a considerable amount of chlorite and discrete illite (S > C > Id).
   Žd sample comprises less kaolinite plus chlorite and discrete illite [S > (K > C) > Id]. The soil horizon from Lelekovice (Le 4) is typical in the presence of carbonates, weathered amphiboles and epidote minerals (derived from a metabasite source), in higher contents of clay fraction (15 wt per cent), organic matter and Fe-oxyhydroxides. The main clay mineral in sample Le 4 is mixed-layer illite/smectite with expandability around 65 per cent S and kaolinite (I/S > K). The soil horizon from Červenohorské sedlo Saddle (SCS 5) is typical in the absence of feldspars, in the high content of muscovite and biotite (derived from mica schists) and in the highest amount of organic matter and Fe-oxyhydroxides. Clay minerals of this sample include mostly discrete illite; chlorite and kaolinite are less abundant (Id > C > K)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012