Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
Údaj o odpovědnosti
    Petr Sulovský
Autor
    Sulovský, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 77, č. 1
Strany
    11
    s. 1-11
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 17 fot., 8 tab., 14 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    elektrárenský popílek
    elektrárna
    odpad průmyslový
    severočeská pánev
    složení minerální
    studie environmentálních vlivů
    uhlí hnědé
    využití nerostných zdrojů
    zdroje energetické
Výraz tezauru
    conventional coal combstion
    fluidized bed combustion
    fly ash
    hazardous elements
    mode of occurrence
    phase composition
    trace element chemistry
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Ashes
    Bed
    Chemistry
    Coal
    Conventional
    Fluidised
    Mineralogy
Abstrakt (anglicky)
   Coal combustion residues represent very abundant inorganic waste materials. The change from conventional combustion of powdered North Bohemian brown coal to its combustion in fluidised bed boilers in several Czech power and heating plants calls for detailed mineralogical and geochemical characterisation of the combustion residues. the main differences beteen fly ashes from both combustion systems result from different burning temperature and differing systems of desulphurisation (coeval with combustion/post-combustion). Both these factors influence the chemical and phase compositions as well as the speciation of trace elements. The study further shows that the validity of the surface enrichment model (Linton et al. 1975) can be limited

   Coal combustion residues represent very abundant inorganic waste materials. The change from conventional combustion of powdered North Bohemian brown coal to its combustion in fluidised bed boilers in several Czech power and heating plants calls for detailed mineralogical and geochemical characterisation of the combustion residues. The main differences between fly ashes from both combustion systems derive from different burning temperatures and differing systems of desulphurisation (coeval with combustion / post-combustion). Both these factors influence the chemical and phase composition as well as speciation of trace elements. The study further shows that the validity of the surface enrichment model (Linton et al. 1975) can be limited.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012