Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Dolníček, Jiří Zimák, Marek Slobodník, Karel Malý
Další názvy
    Mineralogie a podmínky vzniku čtyř typů hydrotermální mineralizace z lomu v Hrubé Vodě (moravskoslezský kulm)
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Malý, Karel, 1970-
    Slobodník, Marek, 1957-
    Zimák, Jiří, 1956-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 38
Strany
    p. 7-22
Rok
    2003
Poznámky
    7 obr.
    Bibliografie na s. 21-22
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Klasifikační znak
    549
    553.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    chlority
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kalcit
    karbon-spodní
    křemen
    metamorfóza nízkostupňová
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    podmínky P-T
    prvky stopové
    sulfidy
    vrásnění variské
    vzácné zeminy
    zdroje zrudnění
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hrubá Voda (Olomouc, Olomouc)
Klíčové slovo
    Conditions
    Culm
    Formation
    Four
    Hrubá
    Hydrothermal
    Mineralization
    Mineralogy
    Moravo-Silesian
    Quarry
    Types
    Voda
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 5. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012