Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and geochemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
Autor
    Brož, Miroslav
    Losos, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft
Svazek/č.
    Roč. 146, č. 1
Strany
    3
Rok
    2001
Výraz tezauru
    bimetasomatic processes
    contact metamorphism
    contact mineralization
    Žulová massif
Klíčové slovo
    Bi-metasomatic
    Contact
    Czech
    Geochemistry
    Gneiss
    Marble
    Mineralogy
    Republic
    Zone
    Žulová
Abstrakt (anglicky)
   The typical occurrences of contact zones - "tactites" between granitoids or gneisses and marbles in the area of Žulová massif were studied.The ratio between Fe2+ in pyroxens and Fe3+ in garnets of the contact zones indicates a reduction type of skarn with W-mineralization.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012