Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Šreinová, Vladimír Šrein
Další názvy
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v jižních Čechách (Česká republika)
Autor
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    No. 17(119)
Strany
    s. 7-14
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 4 tab., 8 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    cordierit
    granáty
    kinzigit
    křemen
    ložisko granátů
    minerály akcesorické
    minerály horninotvorné
    moldanubikum Šumavy
    ortoklas
    pararula
    plagioklasy
    sillimanit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Ktiš (Prachatice)
    Lhenice (Prachatice)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Czech
    Kinzigites
    Ktiš
    Lhenice
    Mineralogy
    Petrography
    Republic
    South
Abstrakt (anglicky)
   Garnet-bearing rocks with economic amounts of garnet have been verified by prospection in South Bohemia. The garnet-bearing rock has been found to be kinzigite. According to chemical composition the garnet belongs predominantly to Mg-rich almandine. The size of garnet grains varies from 0,5 mm to 8 mm. Other minerals identified in kinzigite include K-feldspar, quartz, biotite, cordierite, plagioclase, sillimanite. The area of Ktiš represents the largest deposit of industrial garnet in Central Europe
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012