Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Šreinová, Milan Lička, Vladimír Šrein, Martin Šťastný
Další názvy
    Mineralogie a petrologie kamenných nástrojů z Kosoře u Prahy
Autor
    Lička, Milan
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Krystalinikum
Svazek/č.
    Roč. 26
Strany
    s. 137-143
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr., 2 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    artefakty
    bazika
    Český masiv
    holocén
    horniny vulkanické
    minerály horninotvorné
    nerudy
    recent
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kosoř (Praha-západ)
Klíčové slovo
    Artefacts
    Kosoř
    Mineralogy
    Near
    Petrology
    Prague
Abstrakt (anglicky)
   The rocks used for manufacturing stone tools have some characteristic features in common: mostly they are fine-grained and, to a large extent, are of compact structure. The tools were made mostly from local Bohemian material, it seems unlikely that imported material was used. Especially spilite, basic and ultrabasic rocks served as source material, very often basic volcanites (occasionally tuffs), mostly Proterozoic or Palaeozoic, partly slightly metamorphosed rocks, sometimes with distinct contact metamorphism. Very characteristic, there is the small amount of quartz, chlorite, and the rather depressed planar structure. Amphibolites-actinolites and sometimes also common hornblende are the dominant minerals. The best known and undoubtedly most suitable type of material for polished artefacts are the actinolite and amphibole-actinolite schists with a radial structure of amphibole needles. This structure has neforcing effect reggarding the solidity of the tools made from these rocks.
   They have minor quartz component, feldspars are often present - albite, orthoclase and Ba-rich orthoclase
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012