Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šrein, Martin Šťastný
Autor
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing
Svazek/č.
    No. 8(115)
Strany
    p. 65-76
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 3 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    amfiboly
    bór
    boráty
    cín
    granáty
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfóza kontaktní
    mineralogie topografická
    pyroxeny
    rudy Fe
    rudy Sn
    skarn
    svratecké krystalinikum
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Boží Dar (Karlovy Vary)
    ČR-Čechy
    Horní Halže (Chomutov)
    Jáchymov (Karlovy Vary)
    Kovářská (Chomutov)
    Měděnec (Chomutov)
    Obří důl (Krkonoše, Česko)
    Pernštejn (Žďár nad Sázavou)
    Slatina (Svitavy)
    SRN-Sachsen
    Vlastějovice (Kutná Hora)
    Zlatý Kopec (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Massif
    Mineralogy
    Prevariscan
    Skarns
    Variscan
Abstrakt (anglicky)
   New research of skarn minerals confirmed a compilated development of skarns of the Bohemian Massif. the skarns in the western and central Krušné Hory Mts. are of pre-Variscan and Variscan ages. The deposit at měděnec mine area has been described as a type skarn deposit and it is characterized by the association of magnetite with pyroxene, garnet, amphibole, epidote, chlorite, chalkopyrite, pyrite and some other rare minerals. Determination of REE in various types of skarns confirmed a partial influence of Variscan granitoids on pre-Variscan skarns. The pre-Variscan skarns of the central Krušné Hory Mts. developed in four stages, the third of which was marked by topomineral retention of sulfides. The Variscan skarns were influenced by the Krušné Hory pluton and they differ in their relations to the main intrusion complexes. Granites of the older intrusive complex (OIG) caused the genesis of skarn horizons with silicates and rare magnetite.
   In the other part of the Bohemian Massif special attention was paid to the influence of titanite-malayaite group minerals on the Sn content in the rocks, especially Variscan skarns and calc-silicate rocks of the contact metamorphic origin. These rocks are commonly sources of significant Sn anomalies due to their increased Sn contents. New results of chemical examinations of mineras as well as previously published data were summarized. The boron minerals hulsite, ludwigite, szaibelyite and fluoborite in Czech Republic has been found in magnetite-borate skarn of Zlatý Kopec tin-deposit Krušné Hory Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012