Podrobnosti záznamu

Název
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
Další názvy
    Mineralogie akumulací fosfátů oblasti Huberova pně, rudní revír Krásno, Slavkovský les, Česká republika
Autor
    Beran, Pavel
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří
    Süsser, Ctibor
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech geological society
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1/2
Strany
    45
Rok
    2006
Výraz tezauru
    chemical data
    greisen
    Huber stock
    Krásno near Horní Slavkov
    mineralogy
    phosphate minerals
    Slavkovský les area
    X-ray powder diffraction data
Klíčové slovo
    Accumulations
    Area
    Czech
    District
    Huber
    Krásno
    Mineralogy
    Ore
    Phosphate
    Republic
    Slavkovský
    Stock
Abstrakt (česky)
   Podrobný výzkum byl zaměřen na minerály fosfátových akumulací, zjištěných v povrchovém lomu na Huberově pni a na 5. patře dolu Huber v Sn-W rudním revíru Krásno, Slavkovský les, Česká republika. Součástí práce ke i stručný přehled vývoje minerálních asociací fosfátů na obou studovaných lokalitách.
Abstrakt (anglicky)
   The present detailed research is focused on minerals of phosphate acculations collected in the Huber open pit and at the 5th level of the Huber shaft, Krásno Sn-W ore district, Slavkovský les area, Czech Republic. A brief review of evolution of the phospahte mineral association at the two studied localities is presented.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012