Podrobnosti záznamu

Název
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
Údaj o odpovědnosti
    Zygmunt Heliasz, Malgorzata Manowska
Autor
    Heliasz, Zygmunt
    Manowska, Malgorzata
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Roč. 61, č. 1-2
Strany
    s. 77-95
Rok
    1991
Poznámky
    5 obr.,22 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Předmětová skupina
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-střední
    těžké minerály
Předmětová kategorie
    zdroj klastického materiálu
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Polsko-jih
Klíčové slovo
    Ciežkie
    Czešč
    Debowieckiej
    Detrytycznego
    Formacji
    Jako
    Materialu
    Mineraly
    Miocen
    Przedkarpackiego
    Wskažnici
    Zachodnia
    Zapadliska
    žródla
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012