Podrobnosti záznamu

Název
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Zeman, Roman Galek, Jiří Jansa
Další názvy
    Minor elements in the sulphides of the Miocene sediments of the central part of the Sokolov Basin
Autor
    Galek, Roman
    Jansa, Jiří
    Zeman, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 8
Strany
    s. 228-231
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    miocén-spodní
    netradiční suroviny
    rudy Co
    rudy Ni
    sedimenty jílovité
    sokolovské souvrství
    sulfidy a sulfosoli
    suroviny netradiční
    zásoby
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Sokolovská pánev
Klíčové slovo
    Centrální
    části
    Minoritní
    Miocenních
    Pánve
    Prvky
    Sedimentů
    Sokolovské
    Sulfidech
Abstrakt (česky)
   V nadloží hnědouhelné sloje Antonín v centrální části sokolovské pánve se nachází svrchní část sokolovského souvrství spodnomiocenního stáří s proměnlivou mocností od 40 do 150 m. Tvoří ho prachovité a prachovito-karbonátické jílovce, na jejichž stavbě se podílí též siderit, kalcit a analcim. Výzkumem svrchní části souvrství v lomu Družba byla zjištěna poloha jílovců se zvýšenými hodnotami magnetické susceptibility, jejichž hlavním nositelem je feromagnetický minerál greigit, který byl studován v Ústavu nerostných surovin. Na feromagnetické nerosty jsou vázány zvýšené obsahy niklu a kobaltu, jejich kvalitativní i kvantitativní charakteristiky byly přesně stanoveny. Jejich využití by však bylo vzhledem k těžební kapacitě jílovců jen málo významné. Příspěvek je spíše metodickým pokusem o zhodnocení jednoho ze zdrojů prvků v oblasti netradičních surovin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012