Podrobnosti záznamu

Název
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Vlašímský
Další názvy
    Past and present of the Příbram area in the sight of current Czechoslovak mining industry development
Autor
    Vlašímský, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 12
Strany
    s. 358-360
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    báňská historie
    Barrandien
    dějiny geologie
    efektivnost využívání surovin
    politika surovinová
    radioaktivní suroviny
    rajonizace
    rudy barevných kovů
    středočeský pluton
    surovinová politika
    suroviny radioaktivní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Oblast Příbramska
    Příbram
Klíčové slovo
    čs
    Důlního
    Minulost
    Průmyslu
    Příbramska
    Přítomnost
    Současného
    Světle
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá úvahami o historii těžby rud na Příbramsku a jejím významu nejen v ekonomické, ale i sociální a kulturní oblasti. Zmíněná oblast neměla dostatek pracovních příležitostí, takže hornická činnost byla vždy důležitým stabilizačním faktorem ekonomickým, sociálním a demografickým, není zanedbatelný ani dopad v oblasti kulturní. Úplné zastavení báňské činnosti povede k nadměrnému využívání těžených ložisek. V budoucnosti bude nutné hledat jiné formy státní podpory upadající a vylidňující se oblasti jakou je Příbramsko
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012