Podrobnosti záznamu

Název
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    The Miocene sediments and morphotectonics of the Jihlava river valley
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Autor
    Hrádek, Mojmír, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 67-81
Rok
    1993
Poznámky
    4 obr., 2 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Klasifikační znak
    551.3
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eroze říční
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    koryto
    miocén
    morfostruktura
    předhlubeň
    sedimentace mořská
    terciér
Geografické jméno
    Bobravská vrchovina
    Boskovická brázda
    ČR-Morava
    Ivančice (Brno-venkov, Ivančice)
    Jihlava (řeka)
Klíčové slovo
    Jihlavy
    Miocén
    Morfotektonika
    údolí
Abstrakt (anglicky)
   The Jihlava River valley cuts the southern part of the Brno Massif horst. Course of the valley and its direction is predisposed by the NW-SE regional fault system of the Bohemian Massif. The both erosional and tectonic origin of this deep valley filled with the Miocene sediments preserved in different altitudes have been suggested earlier. However, the Lower Miocene (Eggeburgian and Ottnangian) sediments preserved both at the valley bottom and in the upper parts of the horst above the valley, abrupt changes in valley bottom bedrocks (Fig. 3,4) and other examples of geomorphological assymetry testify the tectonic origin of the valley. It originated probably due to the influence of rejuvenation of intensive cataclastic deformation of the Brno Massif. Six kilometers wide valley represents the zone of active normal faulting with typical steplike graben features (Fig. 1, 2).
   Its origin is connected with the general forebulging of flexed outer part of the Carpathian Foredeep after collision of the Bohemian Massif with Carpathian and Pannonian blocks. Psefitic development of the Lower Badenian transgressive clastic deposits proof the alternation of the literal and terrestrial environments, when the extensive masses of coarse debris moved down the fault scarps of the graben
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012