Podrobnosti záznamu

Název
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Adámek
Další názvy
    The Miocene of the Carpathian Foredeep in southern Moravia, geological development and lithostratigraphic classification
Autor
    Adámek, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 9-11
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    facie
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    mapa geologická
    miocén-spodní
    předhlubeň
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-12
    34-14
    34-21
    členění
    Geologický
    Hustopeče
    Jižní
    Karpatské
    Litostratigrafické
    Mikulov
    Miocén
    Moravě
    Pohořelice
    Předhlubně
    Vývoj
Abstrakt (anglicky)
   Correlation of Lower Miocene sediments of the southern Moravian part of the Carpathian Foredeep is presented and at the same time new lithostratigraphical units are suggested. The major lithofacies are shown in a system of regional correlation of well logs and regional geological cross sections and they demonstrate the distribution of thickness, structures and facies. Set of structural and thickness maps is useful for better understanding of Miocene strata development
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012