Podrobnosti záznamu

Název
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
Další názvy
    The Miocene of the Carpathian Foredeep in southern Moravia, geological development and lithostratigraphic classification
Autor
    Adámek, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Carpthian Foredeep,southern Moravia,Lower Miocene,well logs,regional geological cross sections,lithostratigraphy,set of thickness,structures and facies map
Klíčové slovo
    členění
    Geologický
    Jižní
    Karpatské
    Litostratigrafické
    Miocén
    Moravě
    Předhlubně
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Byla provedena korelace sedimentů spodního miocénu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě a prezentován návrh nově definovaných litostratigrafických jednotek.Hlavní litostratigrafické jednotky byly vyčleněny s pomocí výsledků všech zásadních metod a pomocí korelace vrtní karotáže a s přihlédnutím k reflexně seismickým profilům.Součástí zpracování jsou regionálně - geologické řezy a mapy strukturní a mocností .
Abstrakt (anglicky)
   The Miocene of the Carpathian Foredeep in southern Moravia, geological development and lithostratigraphic classification
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014