Podrobnosti záznamu

Název
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
Autor
    Bubík, M.
    Kirchner, Karel
    Nehyba, S.
    Otava, J.
    Tomanová, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 2006
Strany
    s. 31-34
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno).
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Carpathian Foreedep
    heavy minerals
    microfauna
    Miocene
    sedimentology
Klíčové slovo
    Brně-Bohunicích
    Brno
    Fakultní
    Miocénní
    Nemocnice
    Sedimenty
    Ubytovna
Abstrakt (česky)
   Dokumentace rozsáhlého odkryvu v Brně-Bohunicích přinesla nové údaje přispívající k poznání plošného rozšíření a litologie miocénních sedimentů v brněnské oblasti. Popsané klastické sedimenty byly ukládány v depresi v krystalickém fundamentu (Brněnský masiv).
Abstrakt (anglicky)
   The documentation of a W-E groove has brought new data to the knowledge of areal extent and lithology of Miocene deposits at the Brno region. Described clastic sediments were deposited in the depression of crystalline basement (Brno Massif).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012