Podrobnosti záznamu

Název
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
Další názvy
    Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno)
Autor
    Bubík, Miroslav
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14, č. listopad
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Miocene, Carpathian Foredeep, sedimentology, microfauna, heavy minerals
Klíčové slovo
    Brně-Bohunicích
    Brno
    Fakultní
    Miocénní
    Nemocnice
    Sedimenty
    Ubytovna
Abstrakt (česky)
   Dokumentace výkopu přinesla nová data o výskytu a litologii miocenních sedimentů v brněnském regionu. Popisované klastické sedimenty se ukládaly v depresích brněnského masivu. Výrazná dominance výskytu staurolitu nad granátem ve spektru průsvitných těžkých minerálů je typická pro písky ottnangu v širší oblasti. Sedimenty obsahují sladkovodní faunu, miocenní mořské foraminifery a redeponované křídové foraminifery coniacu-santonu.
Abstrakt (anglicky)
   Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014