Podrobnosti záznamu

Název
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
Další názvy
    Miocene deposits at Brno-Bohunice (hostel of the Faculty Hospital Brno)
Autor
    Bubík, Miroslav
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
    Tomanová Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. XIV, č. 1
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Miocene- Carpathian Foredeep- sedimentology- microfauna- heavy minerals
Klíčové slovo
    Brně-Bohunicích
    Brno
    Fakultní
    Miocénní
    Nemocnice
    Sedimenty
    Ubytovna
Abstrakt (česky)
   Klastické sedimenty Neogenního stáří byly popsány v rámci umělého odkryvu v Brně-Bohunicích. Sedimenty vyplnějí deprese v granitoidech brněnského masívu. Vysoké zastoupení staurolitu a jeho dominance nad granátem je typickým znakem sedimentů stáří ottnang v zájmové oblasti. Ve odebraných vzorcích byly zjištěny miocenní sladkovodní ostrakodi, miocenní marinní foraminifery a přepracované foraminifery stáří coniac-santon.
Abstrakt (anglicky)
   The documentation of sewage trench has brought new data to the knowledge of areal extent and lithology of Miocene deposits at the Brno region. Described clastic sediments were deposited in the depression of crystalline basement (Brno Massif). High proportion of staurolite or even weak predominance of staurolite over garnet in the translucent-heavy-mineral assemblage is typical for the Ottnangian sands in the region. Microfossil content comprises Miocene fresh-water ostracodes, Miocene normal-marine foraminifers, and reworked Cretaceous foraminifers of Coniacian-Santonian age.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012