Podrobnosti záznamu

Název
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
Údaj o odpovědnosti
    Stefan Poĺtowicz
Další názvy
    The Miocene Formation in Trzebunia near Myslenice (the Polish Western Carpathians)
Autor
    Poĺtowicz, Stefan
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Kwartalnik geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 2
Strany
    s. 225-240
Rok
    1989
Poznámky
    1 tab., 5 sch.
    Zkr. název ser.: Kwart. geol.
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpat
    litologie
    miocén
    profil vrtný
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Karpaty
    Koĺo
    Miocen
    Myšlenic
    Polskie
    Trzebuni
    Zachodnie
Abstrakt (česky)
   Ve vrtném profilu Trzebunia - 2 cca 6 km severovýchodně od Myslenic pod karpatským flyšem a paraautochtonními skaviňskými vrstvami vystupují sedimenty karpatu a badenu. Je popsán litologický profil a podmínky sedimentace ve vztahu k tektonickým podmínkám
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012