Podrobnosti záznamu

Název
    Miocene deposits in the HVS-2 Borehole in the area of the SAKO a.s. Incinerator Plant in Brno, Líšeň
Další názvy
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice