Podrobnosti záznamu

Název
    Miocene development of the Carpathian arc and Pannonian Basin: subduction driven interaction of the Alps, Dinarides and Balkan lithospheric blocks
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Tomek
Další názvy
    Pangeo Austria 2004 : "Erdwissenschaften und Öffentlichkeit", Graz, 24.-26. September 2004 : Beitragskurzfassungen (Variant.)
Autor
    Tomek, Čestmír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Berichte des Institutes für Erdwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz
Svazek/č.
    Vol. 9
Strany
    p. 29
Rok
    2004
Poznámky
    Zkr. název ser.: Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz
Klasifikační znak
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    neogén
    pánev sedimentační
    rotace desek
    subdukce
    tektonika desková
    tektonika extenzní
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Evropa jižní
    Maďarsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Ukrajina
Klíčové slovo
    Alps
    Arc
    Balkan
    Basin
    Blocks
    Carpathian
    Development
    Dinarides
    Driven
    Interaction
    Lithospheric
    Miocene
    Pannonian
    Subduction
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012