Podrobnosti záznamu

Název
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba
Autor
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 72, no. 4
Strany
    p. 311-327
Rok
    1997
Poznámky
    22 diagr., 1 sch., 6 tab., 3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    baden
    chemismus hornin
    eggenburg
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    oblast snosová
    sedimentologie
    tefrochronologie
    vulkanoklastika
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Miocene
    Republic
    Volcaniclastics
Abstrakt (anglicky)
   The study of Miocene volcanoclastics from the Carpathian Foredeep show that they can be used for tephrostratigraphy. Recognised distal airfall tephra layer have an acidic character (rhyolite, dacite). The principal differences were recognised between Upper Eggenburgian and Lower Badenian volcaniclastics. Two tephra horizons were discovered in the Lower Miocene. These horizons can be effectively used for solving stratigraphic problems of the region. The average radiometric age for the Upper Eggenburgian tephra is 20.3 +- 2.1 Ma. The source volcanism is located in the Carpatho-Pannonian region (calc-alkaline volcanic suite of volcanic arc volcanism)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012