Podrobnosti záznamu

Název
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
Údaj o odpovědnosti
    Marie Lachmanová
Další názvy
    The Miocene Vižina Basin and its value for a palaeopotamological analysis of the south-western part of the Bohemian Karst
    Zlatý kůň (Variant.)
Autor
    Lachmanová, Marie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovna České speleologické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 36
Strany
    s. 53-64
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 7 tab., 24 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Knih. Čes. speleol. Společ.
Předmětová skupina
    břidlice jílová
    jíl
    kenozoikum
    ložisko jílu
    miocén
    neotektonika
    ordovik
    paleolimnologie
    palynologie
    relikt
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimenty klastické
    suroviny keramické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Vižina (Beroun)
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Jihozápadní
    Krasu
    Miocenní
    Paleopotamologických
    Pánev
    Poměrů
    Poznání
    Vižina
    Význam
Abstrakt (anglicky)
   The Miocene Vižina Basin, which is important for a reconstruction of river activity in the southwestern part of the Bohemian Karst, represents a relict of a river channel and its overbank fines forming a outflow lake. Palynological analysis dated the sediments of the basin to the Lower to Middle Miocene. The Tertiary relict is 4.5 km long and 1 km wide. The basin fill subsides along its northwest-axis. It is composed of basal gravels passing into sand, silt and silty clay and finally almost pure grey clay. This depositional cycle repeats several times but some of the lithotypes may not always be present. The sediment architecture recorded direction of currents from west to east or southeast. The material was carried by small rivers and brooks approximately from south by relatively narrow troughs. Some of the inflowing brooks supplied the basin from the source area by rather fine-grained material, others by a relatively coarse grained sediments (e.g.
   coarse-grained sand to gravel); the grain size was influenced by aposition, course and gradient of a particular water stream. Position of the Miocene depressions is recognisable from paleorelief isolines of the Palaeozoic basement
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012