Podrobnosti záznamu

Název
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
Další názvy
    Miocene Sediments from Seloutky Village in the Prostějov District
Autor
    Hladilová, Šárka
    Jašková, Vladimíra
    Lehotský, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Přírodovědné studie Muza Prostějovska, Svazek 9
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2006 ; Prostějov
Výraz tezauru
    fossils
    Miocene
    sediments
    Seloutky
Klíčové slovo
    Miocenní
    Prostějovsku
    Sedimenty
    Seloutek
Abstrakt (česky)
   V miocenních sedimentech u Seloutek byla nalezena poměrně hojná fosilní fauna (měkkýši, červi, korál, žraločí zub, ichnofosilie), která však není příliš stratigraficky průkazná. Měkkýši indikují mělkovodní marinní prostředí s vysokou dynamikou, teplé, dobře prokysličené a s normální salinitou.
Abstrakt (anglicky)
   In the Miocene sediments near Seloutky, there were found relatively abundant but stratigraphically less significant fossils (molluscs, worms, coral, shark tooth, ichnofossils). Molluscs indicate a shallow, warm and sufficiently aerated marine environmentwith high water dynamics and normal salinity.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012