Podrobnosti záznamu

Název
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
Autor
    Bruthans, J.
    Gottfried, L.
    Hlaváč, Jaroslav
    Majer, M.
    Schmelzová, R.
    Světlík, Ivo
    Urbánek, R.
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 34, -
Strany
    s. 5-20
Rok
    2008
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN svazku 34 : 978-80-903477-3-1
    Překlad názvu: Water Mill in Koda - natural, historical and technical factors
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Karst
    Calcareous tufa
    Holocene
    karst spring
    water mill
Klíčové slovo
    Aspekty
    Historické
    Kodě
    Mlýn
    Přírodovědné
    Technické
Abstrakt (česky)
   Mlýn v Kodě v Českém krasu představuje místo mimořádné ze tří hledisek. Prvním z nich je krasový pramen, Kodská vyvěračka, druhým akumulace sladkovodních vápenců - pěnovců, která začala vznikat koncem posledního glaciálu a narůstala po většinu holocénu, a třetím technologicky unikátní vodní mlýn, postavený na čelním stupni kaskády pěnovců. Článek podrobně charakterizuje jak přírodní objekty, tedy pramen a pěnovce, tak i stavební historii a technologii mlýnské stavby.
Abstrakt (anglicky)
   The Koda site, located in the central part of the Bohemian Karst Protected Landscape Area, includes three points of interest: a karst spring, an accumulation of calcareous tufa, and a unique building of a water mill, which was constructed on the top and within the frontal cascade of the tufa body. The paper describes in detail all these three aspects.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012