Podrobnosti záznamu

Název
    Mlčechvostský slepenec - geologie a stratigrafie
Další názvy
    Mlčechvosty conglomerate - geology and stratigraphy
Autor
    Tyráček, Jaroslav
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Middle Pleistocene, fluvial terrace, conglomerate, Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Geologie
    Mlčechvostský
    Slepenec
    Stratigrafie
Abstrakt (česky)
   Byl popsán nový odkryv mlčechvostského slepence na klasické lokalitě
Abstrakt (anglicky)
   Mlčechvosty conglomerate - geology and stratigraphy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014