Podrobnosti záznamu

Název
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Young basaltic rocks penetrating the Čistá-Jesenice pluton
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 66, č. 3
Strany
    s. 141-150
Rok
    1991
Poznámky
    4 obr., 2 tab., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    bazalt
    bazika
    chemické vlastnosti
    čistecko-jesenický masiv
    neovulkanity Českého masivu
    ochrana přírody
    petrofyzika
    západočeský pluton
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kračín
    Tis u Blatna
Klíčové slovo
    Bazaltoidy
    čistecko-jesenickým
    Mladé
    Plutonem
    Prorážející
Abstrakt (česky)
   Ve srovnání s ostatními částmi české neovulkanické alkalické provincie je všech pět výskytů tvořeno relativně drobnými tělesy. Nový výzkum dokázal, že každé těleso má jinou formu vystupování na povrch (žíly, stratovulkán, lávový příkrov). Mimořádně nízký je index explozivity, kromě jedné lokality se vulkanoklastické sedimenty neobjevují. V bazaltoidech nebyly nalezeny lherzolitové nodule, zato xenolity granitů nebo jejich živců nejsou vzácností. Na závěr je diskutován eventuální užitkový a ekologický význam bazaltoidních lokalit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012