Podrobnosti záznamu

Název
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
Údaj o odpovědnosti
    Jan Zapletal, Šárka Hladilová, Nela Doláková
Další názvy
    13th Conference on Upper Tertiary, April 19-20, 2001 Proceedings (Variant.)
    Marine sediments of the Lower Badenian marginal facies in Olomouc
Autor
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka, 1953-
    Zapletal, Jan, 1939-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 75-82
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    geologie regionální
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    karpatská neogenní předhlubeň
    mikrofosílie
    miocén
    předhlubeň
    relikt
    sedimentace mělkovodní
    sedimentace mořská
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Olomouc
Klíčové slovo
    Badenu
    Facie
    Mořské
    Okrajové
    Olomouci
    Sedimenty
    Spodního
Abstrakt (anglicky)
   The article presents the results of the geological and paleontological study of Miocene sediments from the northwestern slope of the Michalský Hill (Lower Carboniferous, the Culm facies - graywackes and conglomerates with local intercalations of clayey slates) in the historical centre of the town Olomouc. The Miocene sediments were found in the older boreholes (Zámek, Strnad and Štinglová 1973) and in the recent test pits made during the reconstruction of the Horní Square (the nineties of the 20th century). In the pits 1, 2 and 4 (fig. 2) the in place profiles of the sandy limestones and sandstones occurred. In the excavation 1 (fig. 3) the sandy layer with minute bivalve shells of Ervilia pusilla PHILIPPI, Nucula nucleus (LINNÉ), fragments of Acanthocardia sp., Venus sp. and undeterminable Cardiidae was found. In the overlying sandy limestones to calcareous sandstones a relatively rich fossil macrofauna occurred - Glycymeris pilosa deshayesi MAYER, Acanthocardia cf.
   turonica (HORNES), Callista italica (DEFRANCE), ?Callista sp., Ostrea digitalina DUBOIS, Ostrea sp., Pelecyora gigas vindobonensis (KAUTSKY), Pelecyora sp., Venus cf. clathrata Du-JARDIN, Circomphalus sp., Chlamys sp., Ervilia sp. and undeterminable fragments (Veneridae). Benthic shallow species of foraminifers with Ammonia beccarii (LINNÉ), Elphidium crispum (L.), E. rugosum (Orb.), E. ftchtelianum (Orb.), Lobatula lobatula (WALKER & JACOB), members of the family Miliolidae, Porosononion granosum (ORB.) and fragments of molluscs and ostracods were found in the sandy limestone from this probe (Hrubeš and Čtyroká 1999, Čtyroká and Švábenická 2000). The molluscs confirm the Badenian age, the foraminifers the Lower Badenian age of the studied sediments (Čtyroká and Švábenická 2000). The environment was marine, with sufficient aeration and light-saturation, with a relatively high dynamics.
   The microscopic study of thin sections from the sandy limestones from the excavation 1 proved a clear dominance of the clastic sandy material and the absence of micrite. Abundant thalli of red algae, foraminifers with calcareous and agglutinated shells, bivalves and gastropods, spines of echinoids, setpulid worms, less abundant green algae, bryozoans and sporadically corals were found. The fragments of branched forms of red algae, partly encrusting the shells of other organisms, occurred predominantly. After Studencki (1999) they can be characterized as a facies of branched corallian algae, typical for a marine environment with a lower dynamics (from shallow
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012