Podrobnosti záznamu

Název
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Konference
    Nové poznatky a měření v seiznologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. OVA´09 (18. : 07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 2
Strany
    s. 81-90
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Potential Representation of Increasing of Mine Water Level on Middle Horizon of the Jeroným Mine
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Jeroným Mine
    mine water
    underground spaces
Klíčové slovo
    Dolu
    Důlních
    Hladiny
    Jeroným
    Možná
    Patře
    Snížení
    štolovém
    Vod
    Vysvětlení
Abstrakt (česky)
   Příspěvek představuje změny úrovně hladiny důlních vod v Dole Jeroným v Čisté (Karlovarký kraj). V letech 2003 a 2008 se významným způsobem snížila úroveň hladiny stojatých vod na středním patře. V příspěvku jsou shrnuty potenciální zdroje důlních vod a odtokové cesty z podzemních prostor. Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod vychází z těchto předpokladů.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with presentation of changes of mine water level in the Jeroným Mine in Čistá (Karlovy Vary District). In 2003 and 2008, significant increasing of mine water lever occurred on middle horizon of this mine. Potential sources of mine water and drain ways from underground spaces are summarized. On this base, potential representation of situation discussed above is briefly described.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012