Podrobnosti záznamu

Název
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
Autor
    Mikulecký, M.
    Střeštík, Jaroslav
Konference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (31. : 18.05.2010-20.05.2010 : Úpice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Strany
    S. 118-122
Poznámky
    Překlad názvu: Possible periodicities in occurrence of wars in Europe during the last 500 years
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    air temperature
    solar activity
    wars
Klíčové slovo
    500
    Evropě
    Let
    Periodicity
    Posledních
    Válek
    Výskytu
Abstrakt (česky)
   Výskyt válek a jejich zákonitosti jsou stále předmětem práce historiků. V historii se najdou období poměrného klidu, stejně jako období častých válečných konfliktů. Pro kvantitativní přístup byly před časem sestaveny speciální indexy, které jsou stanoveny pro každý rok počínaje 1495 a konče 1975. V této řadě lze najít určité významné periodicity - nejvýznamnější je 55 let, další kolem 131, 78 a 35 let, a několik méně významných. Žádná z nich se však neshoduje s významnými periodami pozorovanými u většiny veličin heliogeofyzikálních, pouze u některých nevýznamných lze najít jistou shodu. Proto také korelace se sluneční aktivitou i s průměrnými ročními teplotami vzduchu je nízká, ne však zanedbatelná. Podobnost je větší pro dlouhodobé změny než pro krátkodobé kolísání. Při dlouhodobém maximu sluneční aktivity a dlouhodobém maximu teplot vzduchu, což nastává obvykle současně, lze očekávat spíše klidnější období.
Abstrakt (anglicky)
   The occurrence of wars and their regularities are always the subject of investigation for historians. During centuries one can find some relatively quiet periods as well as periods of frequent war conflicts. For a quantitative research special indices have been constructed some time ago, which are done for each year starting 1495 till 1975. In this series some significant periodicities can be found. The most significant appears around 55 years, further ones around 131, 78, and 35 years, and also some periods less significant. No one of them corresponds to significant periods occurring in most heliogeophysical quantities; only for some less significant a similarity can be found. Therefore the correlation with solar activity as well as with mean annual air temperatures is low, though not to be neglected. The similarity is higher for long-term variations than for shortterm fluctuation.
   During the long-term maximum of solar activity and long-term maximum of air temperatures, which occurs usually simultaneously, a quieter period may be expected.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013