Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
Další názvy
    Possibilities and use of the portable XRF spectrometer for creating special-geological maps of the Czech Republic at the scale 1: 25 000 in the example of distribution of arsenic in the southern part of the Doupovské hory Mountains
Autor
    Buda, Jan
    Knésl, Ilja
    Sidorinová, Tamara
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Doupovské hory Mts., portable XRF, accuracy, comparison of chemical methods, soil horizons
Klíčové slovo
    25
    000
    části
    ČR
    Distribuce
    Doupovských
    Geologických
    Hor
    Jižní
    Map
    Měřítku
    Možnosti
    Odvozených
    Přenosného
    Příkladu
    Rentgen-fluorescenčního
    Spektrometru
    Tvorbě
    Využití
Abstrakt (česky)
   Terénní rentgen-fluorescenční spektrometrie je v současné době vyhledávaná metoda v geologických vědách (základní geologický výzkum, geologický průzkum, sedimentologie, geologie životního prostředí). Při vyhledávání rudních ložisek tato metoda umožňuje rychlé a levné vymezení perspektivního území pro technické práce (vrtný průzkum, rýhy, technické díla). Při použití v environmentálních aplikacích je možné rychlé a levné stanovení rozsahu kontaminace půd, řečištních sedimentů nebo vegetace. V rámci interního projektu ČGS základních geologických a odvozených map je možné tento přístroj také použít na tvorbu geochemických map půd. Kromě geologie se tyto přístroje používají při stanovování obsahu kovů ve šrotu, v archeologii, památkářství nebo stanovování olova v barvách.
Abstrakt (anglicky)
   Possibilities and use of the portable XRF spectrometer for creating special-geological maps of the Czech Republic at the scale 1: 25 000 in the example of distribution of arsenic in the southern part of the Doupovské hory Mountains
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014