Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
Autor
    Boháčová, J.
    Staněk, S.
    Vavro, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 2
Strany
    s. 49-58
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Possible applications of alkali activated systems in construction
    Rozsah: 8 s.
Předmětová kategorie
    alkali activated system
    binder
    geopolymer
Klíčové slovo
    Aktivovaných
    Alkalicky
    Aplikace
    Možnosti
    Stavebnictví
    Systémů
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá možnostmi využití alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví. Člávek shrnuje výhody a nevýhody geopolymerů v porovnání s portlandskými cementy, rekapituluje výzkumy a praktické aplikace alkalicky aktivovaných systémů u nás i v zahraničí a nabízí přehled směrů, ve kterých se mohou tato altenativní anorganická pojiva v budoucnosti velmi dobře uplatnit.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with the possibilities of use of alkali activated systems in construction. This article summarizes the advantages and disadvantages of geopolymer in comparison to Portland cement, summarizes research and practical applications of alkali activated materials in our country and abroad, and provides an overview of directions where these alternative inorganic binders can be in the future very well applied.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014