Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
Další názvy
    Possibilities of geophysical, especially geoelectrical methods in investigation of geological situation in area of fluvial plain
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně. Zdeněk,
    Vilhelm, Jan
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Niva z multidisciplinárního pohledu
Výraz tezauru
    fluvial plane
    geoelectrical methods
Klíčové slovo
    Geoelektrických
    Geofyzikálních
    Geologických
    Metod
    Možnosti
    Nivy
    Poměrů
    Prostoru
    údolní
    Zejména
    Zjišťování
Abstrakt (česky)
   geofyzikální průzkum a údolní niva, principy vybraných geofyzikálních metod, úloha geoelektrických metod, příklady použití
Abstrakt (anglicky)
   Geophysical survey and fluvial plain, principles of selected geophysical methods, the role of geoelectrical methods, examples of applications
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012