Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
Údaj o odpovědnosti
    Eduard Hanslík, Pavel Šimonek
Další názvy
    Possibilities of assessing pollution of surface waters according to the OECD methodology as exampled by radioactive substances
Autor
    Hanslík, Eduard
    Šimonek, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 3-4
Strany
    s. 5-7
Rok
    1999
Poznámky
    2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 49, č. 10 (1999)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    539.17
    556
Skupina konspektu
    504
Předmětová skupina
    cesium
    hodnocení rizika
    legislativa
    monitoring
    radioaktivita
    radium
    rudy U
    těžba
    tritium
    uran
    voda povrchová
    zdroj znečištění
Předmětová kategorie
    1991-1998
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Hodnocení
    Látek
    Metodiky
    Možnosti
    OECD
    Povrchových
    Příkladu
    Radioaktivních
    Vod
    Znečištění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012