Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/16. : 17.04.2007-19.04.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    s. 99-108
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Posibility of site effect evaluation in urban areas
    Rozsah: 10 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mining induced seismicity
    site effect
    urban areas
Klíčové slovo
    Efektu
    Možnosti
    Oblastech
    Posouzení
    Seizmických
    Vln
    Zastavěných
    Zesílení
Abstrakt (česky)
   Neočekávaný seizmický projev bývá zaznamenán v povrchových objektech na Karvinsku. Lokální geologická stavba, zvláště sedimentární vrstvy, patří k nejvýznamnějším faktorům, které ovlivňují zesílení seizmických vln. V článku jsou shrnuty poznatky z dalších oblastí a základní podmínky na Karvinsku.
Abstrakt (anglicky)
   Sometimes, unexpected seismic effect is detected in surface building due mining induced seismicity in Karviná area. Local geological pattern, especially sedimentary layers, belongs to one of the most important factor that influences amplification value of seismic waves. This paper summarizes knowledge from urban area and basic conditions in area under discussion.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012