Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
Údaj o odpovědnosti
    Petr Orel, P. Mixa
Autor
    Mixa, Petr
    Orel, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    553.3/.4
Předmětová kategorie
    kontinentální drift, konvekční proudění, tektonika litosférických desek, tektonika oceánů
    oblast moravskoslezská
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Klíčové slovo
    Centrech
    Ložisek
    Možnosti
    Poznatků
    Prospekce
    Pruhu
    Recentních
    Rudní
    Spredingových
    Sulfidických
    šternbersko-hornobenešovském
    Využitím
    Vzniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012