Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Hladil
Další názvy
    Prospect of the Paleozoic reef structures of the SE slope of the Bohemian Massif
Autor
    Hladil, Jindřich, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 4
Strany
    s. 289-302
Rok
    1990
Poznámky
    9 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    Český masiv
    devon-střední
    devon-svrchní
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    karbon-spodní
    past
    reflexní seizmika
    ropo-plynonosné struktury
    sedimenty karbonátové
    seizmika reflexní
    struktury ropo-plynonosné
    struktury útesové
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Českého
    Jihovýchodních
    Masívu
    Možnosti
    Palezoických
    Struktur
    Svazích
    útesových
    Výskytu
Abstrakt (česky)
   V paleozoickém karbonátovém komplexu východní Moravy, v oblasti tzv. jihovýchodních svahů Českého masívu je podle názorů odborníků soustředěno asi 30 prognózních zásob ropy a zemního plynu. Relativně vysokého stupně prozkoumanosti se dosáhlo v úseku Jih a Střed, kde bylo vyhloubeno asi 40 vrtů, zatímco v úseku Sever byl zatím vyhlouben pouze jediný vrt Potštát-1. Podstatné ložiskové indicie byly ověřeny v úsecích Sever a Střed ve vrtu Krásná KS-7 v Moravskoslezských Beskydech a ve vrtech Uhřice-2 a 17 na jižních svazích Ždánického lesa. V zájmové oblasti byly od počátku 70. let proměřeny desítky reflexních seismických profilů, zasahujících karpatské příkrovy i autochtonní útvary jv. svahů Českého masívu. Největší význam pro výskyt ložisek by měly útesové struktury bariérového typu, které je třeba prověřit dalším seismickým a vrtným průzkumem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012