Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Rudiš
Další názvy
    Description of meandering of Czech Elbe river from the point of view of historical development
Autor
    Rudiš, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 2
Strany
    s. 2-4
Rok
    1999
Poznámky
    2 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 49, č. 6 (1999)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    551.4
    556
Skupina konspektu
    504
    556
    626/627
Předmětová skupina
    historie
    lidské aktivity
    meandr
    morfologie fluviální
    revitalizace
    řeka
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Labe (Česko a Německo)
Klíčové slovo
    českého
    Historického
    Labe
    Meandrů
    Možnosti
    Návrhy
    Revitalizaci
    Vyjádření
    Vývoje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012