Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
Autor
    Kroutilová, Irena
    Matějka, Libor
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Šimkovičová, Jarmila
Konference
    Geotechnika 2004/9. : 22.09.2004-24.09.2004 : Štrbské Pleso, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
Strany
    s. 67-72
Poznámky
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR
    Překlad názvu: Posibilities of utilize epoxy materials for rocks reinforcing
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    chemical grouts
    epoxide resins
    reinforcement
Klíčové slovo
    Epoxidových
    Hornin
    Materiálů
    Možnosti
    Skalního
    Typu
    Využití
    Zpevňování
Abstrakt (česky)
   Jeden z možných druhů chemických médií využitelných v injektážním procesu může být zastoupen epoxidovými pryskyřicemi, které nejsou v současné injektážní praxi běžně používány, i přes svoje vysoké cílové pevnostní a adhezní parametry. Příspěvek se zabývá dosavadními výsledky laboratorního výzkumu vlastností vybraných epoxidových pryskyřic pro účely injektáží horninového masivu. Laboratorní výzkum se zaměřuje na studium pevnostních a adhezních vlastností geokompozitů, na termomechanické vlastnosti a na reologické chování a vývoj struktury epoxidových prykyřic v průběhu vytvrzování polymerní soustavy.
Abstrakt (anglicky)
   Epoxide resins represent one of the possibilities of application for grouting in range of chemical grouts. Epoxide resins are not recently used routinely in the grouting technology, though they are characterized by their high final strength an adhesive properties. The paper describes the results of the laboratory research and the possibilities of applications of available epoxide resins for grouting. The laboratory research deals with the study of rheological behaviour of curing resins system, thermomechanical properties, strength and adhesive properties.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012